Български | English

Причини и последици от замърсяване на подземните води

Категории: Филтри за вода

Подземните води са ценна част от водоснабдяването по целия свят. В развиващите се страни подземните води се използват много активно от индустрията. За съжаление, обаче подземните води също се замърсяват лесно и колкото по-често човек взаимодейства с източници със замърсени подземни води, толкова по-вероятно е и той да пострада. Затова е важно да се знае повече за подземните води и защо трябва да ги опазим чисти.

Хората трябва да разберат какви са причините за замърсяване на подпочвените води, както и какви промени могат да бъдат направени за намаляване на тези замърсявания. Така всеки човек ще бъде информиран и ще може да вземе разумни и безопасни решения за околната среда и да се опита да предаде това и на останалите хора.

Подземните води

За да се разберат причините за замърсяването на подземните води и ефектите, които това замърсяване може да има върху почти всеки аспект от живота около вас, е важно първо да се знае какво всъщност представляват подземните води и каква е разликата с повърхностните води. Да започнем с това, че повърхностната вода е точно такава, каквато звучи: всяка вода, която можете да видите на повърхността на земята около вас.

Ако виждате езерце, езеро, поток или дори локва, водата може да се класифицира като повърхностна вода. Поддържането на чиста повърхностна вода също е много важно, но подземните води често остават незабелязани от населението, а понякога подземните води са замърсени от различни замърсители, без никой да забележи, докато не стане твърде късно.

Когато водата се намира под повърхността на земята, то тогава говорим за подземни води. Когато дъждовната вода падне, част от тази вода се абсорбира в езерата, потоците и др. водни източници, част от нея пък се използва от растенията. Известно количество вода пък се изпарява. Но оставащата вода от валежите трябва да отиде някъде, така че се просмуква в земята, за да стане подземна вода.

Голяма част от водата на Земята се намира в океаните, а част от нея – замразена в ледниците. Останалата вода обаче – използваемата вода – е почти изцяло се състои от подземни води. Голямо количество вода, която не е океанска и не ледникова, идва от подземните води, въпреки че много хора не осъзнават това. Тя съставлява повече от водата, с която ние, хората, влизаме в контакт, отколкото с повърхностните води.

Важността от подземните води

Сега, след като научихте малко повече за това какво е подземната вода, е време да разберете защо е толкова важна за нас, хората. А често ние подценяваме нейната важност – защото смятаме, че водата, която не може да се види на повърхността на земята, не е толкова важна, особено защото шансовете на хората да взаимодействат с нея са много по-малки, в сравнение с езерата и потоците. Това обаче не е съвсем точно така. Всъщност, подземните води са изключително важни и колкото по-скоро хората започнат да осъзнават това, толкова по-бързо ще започнат да се грижат за тях и да ги поддържат възможно най-чисти. Ето няколко факти, които могат да ни помогнат да разберем повече за значението на подземните води.

По-голямата част от питейната вода идва от подземните води

В селските райони до 99% от водата, използвана за пиене, се получава от подземните води. Въпреки че този брой е по-малък в градовете и по-застроените райони, общото количество питейна вода, което идва от източници на подземни води, все още е 51%. Това означава, че малко повече от половината вода, която пием, идва от подземните води, което от своя страна означава, че ако тази вода се замърси, ще имаме по-малко източници на чиста питейна вода.

По-голямата част от водата за агрикултура идва от подземните води

64% от използваната вода в селскостопанските процеси в САЩ идва от източници на подземни води. Това означава, че проблемите с подземните води могат значително да повлияят на човешкия живот чрез намаляване на здравословния и успешен растеж на културите. Тъй като все повече и повече земеделски стопани разчитат на подземните води да отглеждат своите култури, значението на поддържането на този водоизточник чисто е много важно.

Повърхностните води не могат да се зареждат без подземни води

Много е важно за околната среда и цялата планета влажните зони, блатата, езерата и реките да бъдат водоснабдени след периоди на суша. Когато има подземни води, тази вода може да се използва като източник на запълване с вода и презареждане за тези важни екосистеми. Но когато подпочвените води са замърсени или изобщо не са налице, тези части на околната среда страдат значително. Това може да окаже голямо влияние на света.

Там, където повърхностните води не присъстват, все още има подземните води

Има много части на Съединените щати, както и в света, които разчитат в голяма степен на подземните води, за да осигурят питейна вода, както и вода за други цели, просто защото няма много повърхностни води. Това е особено вярно в сухите части на страната, като например западните щати на САЩ. В други страни, където чистата питейна вода е основен източник на вода при кризи, подпочвените води са важна част от осигуряването на вода за пиене.

Подземните води нямат нужда от много третиране

Когато не са замърсени, подземните води обикновено са много по-чисти от повърхностните води и изискват много по-сурови химически обработки, за да бъдат достатъчно безопасни за консумация от човека. Много замърсители, които идват от природата, също се отстраняват от природата, тъй като водата преминава през скали и пясък, които служат като филтрация.

Причини за замърсяването на подземните води

Сега, след като сте научили всичко това за подземните води и защо е важно да ги пазим чисти, може би си задавате въпроса: „Какви са причините за замърсяване на подземните води?“ Винаги е добра идея да може да се разпознаят тези причини, за да може да се реагира и да се помогне за отстраняването на замърсяването.

Директни

Когато става въпрос за причините за замърсяване на подпочвените води, първо трябва да започнем с директните замърсители, тъй като те са тези, с които е по-вероятно да влезете в контакт.

Опасни отпадъци

Когато опасните отпадъци се изхвърлят неправилно, шансовете за разливане и извличане в почвата и водата са големи. Много е вероятно този вид разливане да се случи и да остане напълно незабелязано. За съжаление, това важи и за по-широко признатите разливи на опасни отпадъци, но много малко може да се направи за това. След като се получи разлив, той почти никога не може да бъде отстранен от подземните води.

Депа за отпадъци

Депонирането е друга пряка причина за замърсяване на подпочвените води. Колкото по-дълго остава депото за отпадъци, толкова повече токсини се отделят в почвата под и около депото. Това води до замърсяване на подземните води почти веднага. Когато депата са много големи, количеството на замърсените от тях подземни води е значително.

Недиректни

Освен директни източници на замърсяване на подземните води, има и недиректни:

Атмосферни замърсители

Понякога, когато повърхностните води в района се замърсяват, това може да доведе до изпаряване на тези замърсители в атмосферния въздух и вода. На свой ред замърсеният въздух може да се пренесе в райони, където хората са повече, а замърсеният дъжд може да падне като киселинен дъжд. Това уврежда околната среда и също може да причини сериозни рискове за здравето на хората в района.

Петролни горива

Дизелът и бензинът са известни косвени причини за замърсяване на подземните води. В някои случаи тези горива, когато се съхраняват в подземни хранилища, могат да протекат значително и да проникнат в земята около тях, което води до замърсяване на подземните води. По-голямата част от времето обаче използването на тези горива замърсява атмосферата и води до непряко атмосферно замърсяване на подпочвените води през дъжда.

Замърсяване от човека

Не е тайна, че човешките същества са огромен замърсител на подземните води. Това са само някои от начините, по които подпочвените води се замърсяват.

Септични системи

В голяма част от света водата и канализацията в града са недостъпни, особено в много селски райони. Когато населението няма достъп до канализация, то септичните системи обикновено са решение за осигуряване на течаща вода и водопровод за хората в тези региони. Септичните системи са много често срещани и в повечето случаи те не трябва да причиняват никакво замърсяване на подпочвените води. За съжаление, понякога те се инсталират неправилно или се повреждат с течение на времето, особено без редовна поддръжка. Това причинява изтичане на човешките отпадъци в заобикалящата почва, което от своя страна причинява много замърсявания много бързо.

Химикали

Пътни соли, разтворители и химикали, използвани за третиране на пътища, в тревни площи и около дома, са едни от водещите причини за замърсяване на подпочвените води. Когато тези продукти се използват върху земни повърхности или жилища, те лесно се отмиват от естествените валежи. От там, тъй като няма къде да отидат, те проникват в почвата и бързо достигат до подземните води. Когато хората и животните пият тази вода, те поглъщат тези химикали, които могат да причинят големи здравословни проблеми много бързо. Също така, когато подпочвените води, засегнати от тези химикали, се използват в селското стопанство или в промишлеността, то не е в състояние да осигури необходимите хранителни вещества и хидратация, необходима за извършване на работата.

Пестициди

Подобно на химикали и други изкуствени решения, пестицидите са склонни към измиване в почвата след обилни валежи, особено когато се използват често от земеделски производители и други членове на селскостопанския отрасъл. Химичните вещества, включени в пестицидите, са много опасни както за консумация от хора, така и за животни, а когато достигнат подземни води, те почти никога не могат да бъдат напълно отстранени.

Замърсяване от природата

Опознаването на замърсяването на подземните води включва намирането на повече информация за естествените замърсители като животински отпадъци, които не са основен източник на замърсяване на подземните води.

Животински отпадъци

Въпреки че животинските отпадъци обикновено са по-голям проблем за замърсяване на повърхностните води и често остават извън подземните води, това невинаги е така. В някои ситуации, особено когато животните са много разпространени, урината и изпражненията, оставени от животните, се просмукват в земята и причиняват известно замърсяване на подземните води там. Когато това се случи, видът на замърсяването, причинено от тези замърсители, обикновено е лесно да се отстрани чрез съоръжения за пречистване на вода.

Арсен

Понякога арсенът присъства естествено в скалите. Когато подземните води минават през тези скали, това може да доведе до натрупване на арсен в подпочвените води до нива, които са способни да разболеят животни или хора, които го пият. Това е рядко, но то се случва, особено в райони, където има минно производство и може да са изложени на тези видове скали. Отново, редовната обработка на водата може да премахне арсена от подземните води.

Радон

Газът радон също е друг естествен замърсител, който въпреки това може да предизвика сериозни проблеми. Ако човек или животно консумира вода, която е била замърсена с газ от радон, резултатите могат да бъдат потенциално фатални. Подобно на другите видове естествено замърсяване на подпочвените води, радоновият газ може да бъде отстранен чрез третиране. Много е важно обаче да не се пие вода, която евентуално би могла да бъде замърсена с радон.

Последици от замърсяването на подземните води

Освен причините, трябва да осъзнаем и какви са последиците за вашето здраве и света около вас, когато този тип замърсяване е налице.

Здравето

Ефектите върху здравето са едни от най-големите рискове, свързани със замърсяването на подземните води.

Хепатит

В райони, където септичните системи не са били инсталирани или поддържани правилно, подпочвените води могат да се заразят с хепатит поради човешки отпадъци, присъстващи във водоснабдяването. Хепатитът е много сериозно състояние, което причинява необратими увреждания на черния дроб.

Дизентерия

Подобно на хепатита, дизентерията може да бъде причинена от питейна вода, която има отпадъци – или човешки, или от животински характер. Още веднъж, когато септичните системи не функционират правилно, шансът за дизентерия е много по-висок, подобно на хепатита. Дизентерията причинява инфекция в червата и храносмилателната система и може да причини толкова тежка диария, че може да доведе до дехидратация и дори смърт, когато не се лекува правилно.

Отравяне

Когато кладенците не са изкопани или поставени правилно, отровите от природата и от човешка употреба на пестициди и разтворители могат да се изпарят във водата в кладенеца и да отровят водоснабдяването. Когато хората пият тази вода, те могат да се разболеят много бързо от излагане на химикали и други замърсители, които не са безопасни за поглъщане.

Икономиката

Когато подпочвените води се замърсят, икономиката също може лесно да пострада.

Амортизираща стойност на земята

Когато подпочвените води станат по-замърсени в дадена област, тази зона става по-малко способна да поддържа човешки, животински и растителен живот. Ако районът е известен със своята естествена красота и природата, но бива замърсен, то хората, които биха искали да живеят там, ще намалее значително. Въпреки че може да не е непосредствен резултат от замърсяването на подземните води, обезценяването на стойността на земята определено е потенциален страничен ефект.

По-малко стабилна индустрия

Много индустрии разчитат на подпочвените води, за да помогнат да произвеждат своите продукти и да поддържат фабриките си работещи. Тъй като рН и качеството на подземните води от дадена област рядко се променят, то става жизненоважна част от много индустрии, които разчитат на вода, която не трябва непрекъснато да се тестват. Въпреки това, когато подпочвените води се замърсят, и промишлеността е по-малко способна на стабилно производство. Това, от своя страна, може да повлияе на икономиката във всяка област, тъй като промишлеността е принудена да спре работа.

Природата

И последно, но не на последно място, околната среда може да бъде сериозно променена, когато подпочвените води са замърсени. Ето само някои от начините, по които това се случва.

Замърсяване с хранителни вещества

Замърсяването на подземните води може да причини определени видове хранителни вещества, които са необходими в малки количества, за да станат твърде изобилни, за да поддържат нормален живот в дадена екосистема. Рибите могат да започнат да изчезват бързо, защото вече не са в състояние да преработват водата в своите водоизточници, а други животни могат да се разболеят от твърде много хранителни вещества във водата, която пият. Растенията може да не са способни да абсорбират водата толкова лесно и цялата екосистема ще пострада.

Токсични води в екосистемите

Когато подпочвените води, които доставят вода на езера, реки, потоци или блата се замърсяват, това бавно води до все повече замърсяване на повърхностните води. Когато това се случи, рибите, птиците, животните и растенията, които живеят в района, се разболяват и умират бързо. Това е огромен фактор за унищожаването на влажните зони, които разчитат в голяма степен на подземните води за презареждане на техните езера след суша. От своя страна хората, които използват тази земя за лов, риболов и дори за собствени източници на чиста вода, са засегнати от този вид замърсяване.

Оставете коментар

Моля, бъдете учтиви. Благодарим Ви предварително.
Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *.

Фабриката на Bluefilters

Домашна система NL8

Система за пречистване на вода - мотаж под мивка.

Етикети

Софийска Вода Филтри за вода - цени активен въглен вода вредни химикали диспенсъри за вода домашен филтър за вода замърсена вода замърсяване замърсяване на водата замърсяване на водите замърсяване на подземните води източници на замърсяване кана за филтриране на вода монтаж монтиране обратна осмоза олово омекотяване на вода питейна вода пречистване на вода пречистване на водата пречистване на водите пречистване на отпадни води пречистване на отпадъчни води пречистване на питейна вода причини симптоми система за пречистване на вода системи за пречистване на вода системи за пречистване на питейна системи за пречистване на питейна вода твърда вода техници употреби филтри за вода филтри за питейна вода филтри за пречистване на вода филтрирана вода филтър за вода филтър за питейна вода филтър за пречистване на вода филтър с активен въглен за вода химикали чешмяна вода
Bluefilters България
ул. Георги Минчев 26 София, България 1505
Phone: +359879101043